PDF הדפסה דואל

בוהן קלובה – הלוקס ולגוס
אטיולוגיה, התפתחות ותיאור אנטומי /מאת: דר אהרון ליברזון- מח' אורטופדיה

הלוקס ולגוס (בוהן קלובה) הוא מצב שכיח הנובע מעיוות מיקום מורכב של המסרק הראשון. עיוות זה פוקד על כ 2-4 % מאוכלוסיית העולם המערבי. ולגוס הוא מונח המתאר עיוות אנטומי בו בקטע הדיסטלי של עצם או מפרק הזווית פונה החוצה ואילו ורוס מתייחס לזווית הפונה פנימה.
בוהן קלובה מתוארת כסטייה מאידאלית של המטא-טארסל הראשון (בוניון) הנובע מסטייה לאטראלית ופרונציה של ההלוקס (הבוהן) עם דיספוזיציה של המפרק המטאטרסופלאנגיאלי כאשר כל אלו יחדיו מהווים במטופל עיוות בשלושה צירים במרחב. הדבר גורם לכאב, דלקת כרונית ומכניקת מפרק אבנורמלית במטופל. האטיולוגיה הביומכנית המדויקת והמלאה עודנה תחת מחקר ודיון אך נכון לעכשיו ברור כי מדובר בתופעה מולטיפקטוריאלית ששכיחה יותר בנשים, בגיל מבוגר, נעל צרה והנעלה מגבילת טווח והיסטוריה משפחתית של הלוקס ולגוס.

foot1-1-1

foot1-1
    

 

 

 

 

 

 

 

 השלב הראשון בהתפתחות הלוקס ולגוס הוא עיוות ורוס פרוגרסיבי של המפרק הטארסומטאטארסאלי הראשון. לאחר מכן, עם הנטייה של ראש העצם המטאטרסלית לסטות מידיאלית ולבצע רוטציה במישור הפרונטלי, המיקום שלו ביחס לססמואידים משתנה – כעת הוא יושב על ססמאויד המידיאלי, בעוד הססמאויד הלאטראלי יושב על המרווח המטא-טארסאלי הראשון. בשלב זה בהתפתחות העיוות במפרק המטאטרסופלאנגיאלי מאפשר בסופו של דבר לגידים של הפלקסור והאקסטנסור של ההלוקס להקשית דו צדדית ולהפעיל כוחות דימפורמטיביים בעוד האבדוקטור הוליסיס הממוקם לא כשורה מבצע פלקציה פלנטרית ופרונציה של הפאלאנקס.

foot2-1


טיפול כירורגי

אחד מהאפשרויות לתיקון בוהן קלובה היא השיטה הכירורגית הפתוחה - העיקרון שלה מתבסס על ביצוע חתך גדול החל מ 7-10 ס"מ. החתך נעשה בד"כ בתחתית כף הרגל .פותחים את קופסית המפרק, ומנסרים את הבסיס של העצם הבוהן ומחברים אותה בצורה הרצויה ומקבעים ברגים על מנת ליישר את העצם המוסטת.
היתרונות בשיטה הפתוחה- ניתן להגן על הרקמות החיוניות.
כאבים: הכאבים הם מתונים והם לפרק זמן מועט. בכל מקרה במשככי כאב.
זמן החלמה: בערך כחודש.
ימים ראשונים לאחר הניתוח: יש אפשרות לדרוך על הרגל, אך רק עם סנדל כירורגי (אותו יש ללבוש בערך כחודש(.
שבוע שבועיים לאחר הניתוח: מעקב רפואי וחבישות.
חודש לאחר הניתוח: אפשר להוריד את הסנדל ויש ללבוש רק נעליים רחבות.
סיכונים: כמו מהרבה מהניתוחים, בעיקר זיהום. טווח תנועה מוגבל, וצלקות גדולות.

foot3-1

foot3-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השיטה השנייה היא ניתוח בצורה פולשנית מינימלית. הרקע לשיטה השנייה - במהלך השנים שטיפלו בתופעה של בוהן קלובה ואצבע פטיש (פטישון) הניתוח התבצע ע"י שיטות שהצריכו חתכים גדולים כ 10 ס"מ ואמנם הם טיפלו בתופעה, אך הם הותירו צלקות גדולות ובולטות לעין, והם גרמו לטווח תנועה מוגבל. באמצעות השיטה המינימלית שחברת WRIGHT האמריקאית הובילה בתחומה בעולם. ניתן לבצע ניתוחים של האלוס ואלגוס ואצבע פטיש באמצעות חתכים מינימליים ופתרון בעיה של התופעות שציינו מקודם. השיטה מוכרת ברחבי העולם המתבצעת בהצלחה רבה.

foot4-1