בי"ס לאחיות תוכנית לימודים להסבת אקדמאים
PDF הדפסה דואל

תוכניות לימוד להסבת אקדמאים

מטרת תכנית הלימודים
יעודו החינוכי של בית ספרנו הוא לפתח בתלמידות ידע מקצועי המבוסס על השקפת היהדות, תוך שימת דגש על עיסוק בסיעוד כעבודת קודש.
הסיעוד נמצא בתנופה מתמדת ובתהליך מתקדם של האצלת סמכויות לאחיות.
מורכבות המקצוע דורשת רכישת מיומנויות בתחומים שונים.
ביה"ס מעניק כלים במטרה להכשיר אחיות למצוינות, לקבלת החלטות וליכולת ניתוח והפעלת שיקולי דעת מקצועיים המבוססים על ראיות קליניות.
משך ומסלול הלימודים
תכנית הלימודים נמשכת במשך שנתיים וחצי וכוללת לימודים תיאורתיים והתנסויות קליניות במוסדות שונים באישפוז ובקהילה.

 

התכנית העיונית כוללת:
⦁    מדעי היסוד:
    כימיה, ביוכימיה אנטומיה, פיזיולוגיה, מיקרוביולגיה, גנטיקה ואמבריולוגיה, פתלוגיה, תזונה, פרמקולוגיה, עזרה ראשונה וכדו'
⦁    מדעי ההתנהגות:
    מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה התפתחותית וכו'
⦁    מדעי הסיעוד:
    מבוא למדעי הסיעוד, אומדן פיזיקלי, תקשורת, חוק ומשפט בסיעוד, הבטחת איוכת וניהול סיכונים, ניהול הטיפול וכו'.

 

התכנית הקלינית כוללת:
לימודים קליניים:
סיעוד המבוגר (פנימי, כירורגי), סיעוד הילד והמתבגר, סיעוד בבריאות האשה, סיעוד בבריאות הנפש, סיעוד במצבים דחופים, עקרונות ומיומנויות הסיעוד של מטופלים בכל הגילאים ובכל התחומים ועוד.