הדפסה

תוכניות לימוד

1. התכנית לקראת תואר ראשון בסיעוד (BSN) אחות מוסמכת בשיתוף עם המרכז האקדמי רופין.

 

2. התכנית להסבת אקדמאים.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. התכנית לקראת תואר ראשון בסיעוד (BSN)

מטרת תכנית הלימודים
יעודו החינוכי של בית ספרנו הוא לפתח בתלמידות ידע מקצועי המבוסס על השקפת היהדות, תוך שימת דגש על עיסוק בסיעוד כעבודת קודש.
הסיעוד נמצא בתנופה מתמדת ובתהליך מתקדם של האצלת סמכויות לאחיות.
מורכבות המקצוע דורשת רכישת מיומנויות בתחומים שונים.
ביה"ס מעניק כלים במטרה להכשיר אחיות למצוינות, לקבלת החלטות וליכולת ניתוח והפעלת שיקולי דעת מקצועיים המבוססים על ראיות קליניות.

משך ומסלול הלימודים
תכנית הלימודים נמשכת במשך 8 סמסטרים וכוללת לימודים תיאורתיים והתנסויות קליניות במוסדות שונים באישפוז ובקהילה.

התכנית העיונית כוללת:
⦁    מדעי היסוד:
     כימיה, ביוכימיה אנטומיה, פיזיולוגיה, מיקרוביולגיה, גנטיקה ואמבריולוגיה, פתלוגיה, תזונה, פרמקולוגיה, עזרה ראשונה וכדו'
⦁    מדעי ההתנהגות:
     מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה התפתחותית וכו'
⦁    מדעי הסיעוד:
     מבוא למדעי הסיעוד, אומדן פיזיקלי, תקשורת, חוק ומשפט בסיעוד, הבטחת איכות וניהול סיכונים, ניהול הטיפול וכו'.

התכנית הקלינית כוללת:
לימודים קליניים:
סיעוד המבוגר (פנימי, כירורגי), סיעוד הילד והמתבגר, סיעוד בבריאות האשה, סיעוד בבריאות הנפש, סיעוד במצבים דחופים, עקרונות ומיומנויות הסיעוד של מטופלים בכל הגילאים ובכל התחומים ועוד.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. התכנית להסבת אקדמאים

מטרת תכנית הלימודים
יעודו החינוכי של בית ספרנו הוא לפתח בתלמידות ידע מקצועי המבוסס על השקפת היהדות, תוך שימת דגש על עיסוק בסיעוד כעבודת קודש.
הסיעוד נמצא בתנופה מתמדת ובתהליך מתקדם של האצלת סמכויות לאחיות.
מורכבות המקצוע דורשת רכישת מיומנויות בתחומים שונים.
ביה"ס מעניק כלים במטרה להכשיר אחיות למצוינות, לקבלת החלטות וליכולת ניתוח והפעלת שיקולי דעת מקצועיים המבוססים על ראיות קליניות.
משך ומסלול הלימודים
תכנית הלימודים נמשכת במשך שנתיים וחצי וכוללת לימודים תיאורתיים והתנסויות קליניות במוסדות שונים באישפוז ובקהילה.

 

התכנית העיונית כוללת:
⦁    מדעי היסוד:
    כימיה, ביוכימיה אנטומיה, פיזיולוגיה, מיקרוביולגיה, גנטיקה ואמבריולוגיה, פתלוגיה, תזונה, פרמקולוגיה, עזרה ראשונה וכדו'
⦁    מדעי ההתנהגות:
    מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה התפתחותית וכו'
⦁    מדעי הסיעוד:
    מבוא למדעי הסיעוד, אומדן פיזיקלי, תקשורת, חוק ומשפט בסיעוד, הבטחת איוכת וניהול סיכונים, ניהול הטיפול וכו'.

 

התכנית הקלינית כוללת:
לימודים קליניים:
סיעוד המבוגר (פנימי, כירורגי), סיעוד הילד והמתבגר, סיעוד בבריאות האשה, סיעוד בבריאות הנפש, סיעוד במצבים דחופים, עקרונות ומיומנויות הסיעוד של מטופלים בכל הגילאים ובכל התחומים ועוד.