מחירי חיסונים
PDF הדפסה דואל

מחירי חיסונים

לידיעתכם, מבטוחי הקופות השונות יכולים לקבל החזרים בהתאם למדיניות הקופה. ראה פרוט בהמשך.

מחירים לפרטיים או ללא ביטוח משלים:

שם החיסון 

מחיר בש"ח 

MMR+VARICELLA

240

גלובולין cc2 

115

דיפטריה טטנוס 

40

דיפטריה טטנוס פרטוזיס 

105

דלקת מח יפנית  

390

דלקת קרום המוח  

140

חצבת+חזרת+אדמת 

52

טיפוס הבטן 

90

יעוץ רופא 

130

כלבת 

110

פוליו 

55

צהבת + טיפוס 

200

צהבת A לילדים 

100

צהבת A למבוגרים 

120

צהבת B  

75

קדחת צהובה 

262

 

קופת חולים כללית: 

תשלום מלא לפי הטבלה הנ"ל. החזר מול הקופה בהתאם למדיניות הקופה.

 

קופת חולים מכבי:

תשלום מלא לפי הטבלה הנ"ל.

החזר לפי:

מכבי כסף - זכאי ל-50% מההוצאה ועד 300 ₪, זכאי להשתתפות כספית ע"י מכבי עבור קבלת ייעוץ, חיסונים ומרשמים במרפאת מטיילים בלניאדו. שיעור ההשתתפות בחיסונים הוא 50% ועד לתקרה של 600 ₪ עלות חיסונים  (300 ₪ מכבי, 300 ₪ המבוטח).

המבוטח חייב בהשתתפות עצמית של 50% גם כאשר ערך החיסונים נמוך מ-300 ₪. המבוטח מחוייב בתשלום מלא (100%) כאשר ערך החיסונים עובר את סכום 600 ₪, במקרה זה החבר ישלם 300-600 ₪, מכבי ישלם 300 ₪  ומעל 600 החבר ישלם את היתרה במלואה.

ההשתתפות העצמית אינה מוחזרת ע"י הקופה. ניתן לשלם בכל האמצעים.

מכבי זהב - זכאי ל-83% מההוצאה ועד 300 ₪, זכאי להשתתפות כספית ע"י מכבי עבור קבלת ייעוץ, חיסונים ומרשמים במרפאת מטיילים בלניאדו. שיעור ההשתתפות המבוטח  בחיסונים הוא 17% ועד לתקרה של 360 ₪ עלות חיסונים (300 ₪ מכבי, 60 ₪ המבוטח).

המבוטח חייב בהשתתפות עצמית של 17% גם כאשר ערך החיסונים נמוך מ-300 ₪. המבוטח מחוייב בתשלום מלא (100%) כאשר ערך החיסונים עובר את סכום 360 ₪, במקרה זה החבר ישלם 360-60 ₪, מכבי ישלם 300 ₪ ומעל 360 החבר ישלם את היתרה במלואה.

ההשתתפות העצמית אינה מוחזרת ע"י הקופה. ניתן לשלם בכל האמצעים.

 

קופת חולים לאומית:

תשלום מלא לפי הטבלה הנ"ל.

החזר לפי:
לאומית כסף – העמית זכאי להחזר של 80% מההוצאה ועד 418 ₪.   

לאומית זהב -  העמית זכאי להחזר של 80% מההוצאה ועד 836 ₪.

 

קופת חולים מאוחדת: 

תשלום מלא. המטופל זכאי להחזר מהקופה בהתאם לתקנון שב"ן.

סוג חיסון 

מחיר למבוטחי מאוחדת 

דלקת מח יפנית  

106

דלקת קרום המוח  

81

טיפוס הבטן 

106

פוליו 

50

פנקס חיסונים,יעוץ רפואי,דיפטריה,טטנוס,צהבת B  

207

צהבת A לילדים 

83

צהבת A למבוגרים 

112

קדחת צהובה 

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ייתכנו שינויים במחירים, בחיסונים ובהחזר.